Logo
Padre Mariano 10 Of. 804 - Providencia - Santiago
22 236 2543 - 22 236 2544
Códigos para convenios con fonasa e isapres nivel 3
Ecotomografia obstetrica Ecotomografía obstétrica 04-04-006
Ecotomografía ginecológica Ecotomografía ginecológica 04-04-006
Doppler de vasos placentario Doppler de vasos placentarios
11-14 semanas
20-25 semanas
04-04-122
Tridimensional obstétrica Tridimensional obstétrica
Tridimensional ginecológica
Solo Particular
Ecotomografía transvaginal Ecotomografía transvaginal 04-04-005
Seguimiento ovulatorio Seguimiento ovulatorio 04-04-008
Doppler color obstétrico Doppler color obstétrico 04-04-122
Ecotomografia obstetrica
Ecotomografía obstétrica
04-04-006
Ecotomografía ginecológica
Ecotomografía ginecológica
04-04-006
Doppler de vasos placentario
Doppler de vasos placentarios
04-04-122
Tridimensional obstétrica
Tridimensional obstétrica
Tridimensional ginecológica
Solo Particular
Ecotomografía transvaginal
Ecotomografía transvaginal
04-04-005
Seguimiento ovulatorio
Seguimiento ovulatorio
04-04-008
Doppler color obstétrico
Doppler color obstétrico
04-04-122